- Elérhetőség -

gulacsi@uni-obuda.hu

Prof. Dr. Gulácsi László DSc.Gulácsi László (1957), Tudományos Rektorhelyettes, professzor Egészségügyi Közgazdaságtan Kutatóközpont (HECON), Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK), Óbudai Egyetem, Budapest, ÓE Innováció Menedzsment Doktori Iskola, vezető.

Gulácsi László orvos (Debreceni Orvostudományi Egyetem), szakorvos (Társadalomorvostan), valamint a matematikai közgazdaságtan, a szociológia (Budapesti Corvinus Egyetem korábban: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem), a programozó matematika (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen), valamint az Egészségügyi közgazdaságtan (University of York) terén szerzett egyetemi oklevelet.

A Medical University of Amsterdam, a Budapesti Corvinus Egyetem, korábban: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Debreceni Orvostudományi Egyetem PhD fokozataival rendelkezik.

A Pécsi Tudományegyetemen habilitált 2007-ben. MTA Doktora fokozatot szerzett 2017-ben.

Az MTA Gyógyszerésztudományi Állandó Bizottság tagja. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2018-2019 között Tudományos rektorhelyettes, az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék alapító tanszékvezető egyetemi tanára (2013-2020), valamint az Egészség-gazdaságtani és Technológiai Kutatóközpont, alapító vezetője (2002-2013). A Magyar Közgazdasági Társaság, Egészség- és Egészségügy-gazdaságtan Szakosztályának alapító elnöke 2010-2015.

Az „European Journal of Health Economics” (IF:3,689), a „Society and Economy” (C) szerkesztő bizottságának tagja, a Value in Health Regional Issues (ViHRI) (SJR: 0.366) Editorial Advisory Board és az „Orvosi Hetilap” (IF: 0,54) rovatgondozó munkatársa. Az Egészség Akadémia, Nemzetközi és Hazai Szerkesztőbizottság Tanácsadó Testületi tagja.

Eddig 16 esetben vett részt az általa vezetett Tanszék Európai Bizottság által finanszírozott kutatásokban (Framework programok, FP6, FP7, H2020), ezeknek kutatásvezetője, koordinátora vagy résztvevője volt. Két H2020 project 2018-2022 között aktív.

Összesen 348 tudományos közleményt, 16 könyvet, 78 könyvfejezetet és további 64 tudományos művet publikált az egészségügyi közgazdaságtan, technológiaelemzés, népegészségügy és minőségfejlesztés terén.

IF: 389,612 (kiemelt szerzős: 124,424); MTMT Citáció: 4344 (független 2989), Hirsch index 34; GoogleScholar Citációk 6024, Hirsch index: 44. Publikációs tevékenység 2017-2021 között (5 év): Q1=43 (ebből D1=28); Q2=11. Eddig 8 sikeres Ph.D. tézis témavezetője volt.

Tanulmányok