Szolgáltatások

  • A HECON meglévő, valamint az Egyetem más egységeinél elérhető tudásbázisra és infrastruktúrára alapozva K+F+I szolgáltatást végez gazdasági, tudományos, szakmai szervezetek számára. Ebben a tevékenységben együttműködik más szervezetekkel. A K+F+I szolgáltatást előre meghatározott folyamatok alapján végzi, amelyeket folyamatosan felülvizsgál és továbbfejleszt.
  • A HECON tevékenységi köre, többek között:
    • tudományos bizonyítékok elemzése, szintézise
    • innovatív egészségügyi technológiák egészség gazdaságtani értékelése (egészségkimenetek, költségek, költséghatékonyság, költségvetési hatás, társadalmi hatás mérése, modellezése)
    • az egészségi állapot, életminőség, egészséggel kapcsolatos magatartás és attitűdök mérési módszertanának, eszköztárának fejlesztése
    • nem technológiai innováció