Betegközpontú egészségügy és a beteggel közös döntéshozatal: nemzetközi és hazai körkép

Beteg egyeztet az orvosával. shared decision making

A betegközpontú egészségügyi ellátás egyik fő eleme a beteg bevonása az egészségével kapcsolatos döntésekbe (angol szakszóval: shared decision making). A közös döntéshozatal alapvető igény az egészségügyi ellátás során és számos orvosi szakmai irányelv a fő általános alapelvei között rögzíti ennek szükségességét. Intenzív tudományos kutatások folynak ezen a téren. A megosztott döntéshozatalhoz elengedhetetlen, hogy a beteg jól informált legyen a betegségéről, a lehetséges terápiákról és azok várható eredményeiről, kockázatairól, mindezeket értse meg, képes legyen kommunikálni róla és alkalmazni a kezelésében való együttműködése során. Ugyanennyire fontos, hogy az orvos is megismerje a beteg elgondolásait, preferenciáit, az egészségével és a terápiákkal kapcsolatos szubjektív várakozásait, az egészségügyi ellátással és az elért eredményekkel kapcsolatos tapasztalatait. Ehhez egyrészt megfelelő, valid mércékre van szükség, amelyekkel megbízhatóan fel lehet mérni és követni bekövetkező változásokat a beteg szemszögéből nézve. Továbbá, megbízható információ forrásokra és az információs szerzést, megértést és kommunikálást segítő eszközökre van szükség. Az internet alapú döntéshozatalt támogató eszközök, a fejlett műszaki technológiák és informatikai megoldások ezért egyre nagyobb szerepet kapnak a megosztott döntéshozatalban az egészségügyben.

Az International Shared Decision Making Conference 2022 alkalmából egy különszám jelent meg a ZEFQ szakfolyóiratban (https://www.zefq-journal.com/issue/S1865-9217(22)X0005-6), melyben nemzetközi körképet adnak a betegközpontú egészségügy és a beteggel megosztott egészségügyi döntéshozatal helyzetéről az egyes országokban.

Magyarországról az Egészségügyi Közgazdaságtani Kutatóközpont (HECON, EKIK, ÓE) közreműködésével készült egy összefoglaló, amely itt található: https://www.zefq-journal.com/article/S1865-9217(22)00065-4/fulltext