A mozgásszervi egészségi állapot átfogó értékelésének új lehetősége: a Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ)

A hazai és nemzetközi prevalencia adatokat tekintve a mozgásszervi betegségek a leggyakrabban előforduló krónikus betegségek közé tartoznak, melyek sok esetben jelentős fájdalommal és funkcióromlással járnak együtt, ezáltal korlátozottságot és a betegek életminőségének drasztikus csökkenését okozhatják. A mozgásszervi betegségekkel járó jelentős betegségteherre való tekintettel kiemelt jelentőségű a mozgásszervi egészség és az ezzel összefüggő életminőség vizsgálata, mely a betegek állapotának felmérésén túl megteremti a lehetőséget az egyes egészségügyi szolgáltatások és a terápiás terület átfogó értékelésére is.

A közelmúltban ezen igények kielégítése céljából került kifejlesztésre az Oxfordi Egyetem által a Mozgásszervi Egészség Kérdőív (Musculoskeletal Health Questionnaire – MSK-HQ), mely megbízható módon, kellő szenzitivitással méri a válaszadók mozgásszervi tüneteit és életminőségét, továbbá általánosan alkalmazható a mozgásszervi betegségek széles spektrumán. A kérdőívet megjelenése óta számos nyelvre lefordították, illetve validitását különböző mozgásszervi problémákkal küzdő betegcsoportok esetén igazolták. Az elért jelentős nemzetközi eredményekre való tekintettel fontos volt, hogy az MSK-HQ elérhetővé váljon Magyarországon is.

A magyar nyelvi verzió kidolgozása és alkalmazhatóságának vizsgálata a HECON munkatársai vezetésével és szakértők bevonásával történt. A vizsgálat során a kutatócsoport tagjai kialakították az MSK-HQ magyar nyelvű változatát, majd keresztmetszeti lakossági felmérés keretében vizsgálták a mérési tulajdonságait. Emellett felmérték a hazai lakosság általános mozgásszervi állapotát és a különböző mozgásszervi problémák gyakoriságát, illetve az egyes problémákkal küzdő csoportok egymáshoz viszonyított egészségi állapotát. Továbbá arra is keresték a választ, hogy milyen alapvető tulajdonságok vannak hatással az egyének mozgásszervi egészségére és életminőségére.

Az eredmények összességében alátámasztják, hogy a magyar nyelvű MSK-HQ egy érvényes, megbízható és megfelelően alkalmazható kérdőív, melynek mérési tulajdonságai hasonlóak a szakirodalomban korábban közölt eredményekhez. A hazai lakosságban a mozgásszervi problémával élők száma jelentős. A lakossági mintában a férfiak, a fővárosban élők, a magasabb jövedelműek és magasabban iskolázottak esetében találtunk jelentősen jobb MSK-HQ értéket.

A kutatásban résztvevők munkájának eredményeként elsőként közöltünk lakossági referenciaértékeket az MSK-HQ mércével, mely immár Magyarországon is elérhető és alkalmazható mind klinikai vizsgálatokban, mind pedig a rutin klinikai gyakorlat során a mozgásszervi betegek állapotának rögzítésére és nyomon követésére, továbbá populációs szintű felmérésekben a hazai lakosság mozgásszervi egészségének vizsgálatára. Az így kapott eredmények megteremtik többek között a hazai betegek nemzetközi összehasonlításának lehetőségét. Az eszköz alkalmazása továbbá minőségbiztosítási célokat is szolgálhat a jövőben, mivel kiválóan alkalmazható a mozgásszervi betegeket célzó egészségügyi szolgáltatások eredményességének felmérésére, illetve az egyes szolgáltatások hatékonyságának akár intézmények közötti összehasonlítására. Ezáltal a hazai vizsgálat eredményei jelentős mértékben hozzájárulnak mind a klinikai, mind pedig az egészségpolitikai döntések meghozatalához.

Az eredeti angol nyelvű közlemény a következő linken érhető el: https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-022-05716-9

Hivatkozás:

Hölgyesi Á, Poór G, Baji P, Zrubka Z, Farkas M, Dobos Á, Gulácsi L, Kovács L, Péntek M. Validation of the Musculoskeletal Health Questionnaire in a general population sample: a cross-sectional online survey in Hungary. BMC Musculoskelet Disord. 2022 Aug 13;23(1):771. doi: 10.1186/s12891-022-05716-9.

Innovációmenedzsment az egészségiparban

A fenti témára épül a Magyar Közgazdasági Társaságban (MKT) működő Egészség- és egészségügy-gazdaságtan Szakosztály alábbi linken látható videója, amelyik a 60. Közgazdász Vándorgyűlés alkalmából készült. 
A beszélgetésben részt vettek a HECON Egészségügyi Közgazdaságtan Kutatóközpont munkatársai Prof.Gulácsi László moderálásával: Prof.Péntek Márta, az MKT Egészség- és egészségügy-gazdaságtan szekció elnöke, az MTA doktora, egyetemi tanár; Dr.Zrubka Zsombor egyetemi docens, a HECON vezetője és Dr.Szabó István egyetemi docens, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese.