HECON: successful 2022!

Dear Colleagues!

HECON would like to thank everyone with whom the team had the opportunity to work together in 2022 in various national and international research projects, with whom they wrote articles, who presented papers, contributed to their conferences and courses, were present, and to all those who helped and supported their work in various ways!  HECON is closing a successful year – as you can read in their Hungarian and English languaga summary of educational, scientific and public activities.

The HECON team is wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year!

HECON_ObudaUniversity_Report2022

HECON: eredményes 2022!

Az Egészségügyi Közgazdaságtani Kutató központ köszönetet mond Mindenkinek, akikkel 2022-ben különböző hazai és nemzetközi kutatásokban együtt dolgozott, akikkel közösen cikkeket írt, akik a konferenciáikon és kurzusaikon előadtak, hozzászóltak, jelen voltak, és mindazoknak, akik különböző úton-módon segítették, támogatták a munkájukat! 

Eredményes évet zárt a csapat, amint ez a magyar és angol nyelvű jelentésükben olvasható.

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag újévet kíván a HECON! 

HECON_ObudaiEgyetem_Evesjelentes2022

ISPOR Europe 2022: HECON kutatási eredmények a robotsebészettel kapcsolatos lakossági preferenciák és betegtájékozottság az ortopédiai implantátumok területén

Hogyan viszonyul a hazai lakosság a digitális egészségügyi technológiák, többek között a robotsebészeti eljárások térnyeréséhez? Mennyien élnek ortopédiai implantátummal, illetve csontrögzítésre szolgáló beültethető eszközzel jelenleg Magyarországon? Milyen mértékű a betegek tájékozottsága a viselt eszközökkel kapcsolatban? Sok más mellett ezekre a kérdésekre keresték a választ az Egyetemi Kutató és Innovációs Központon (EKIK) belül működő Egészségügyi Közgazdaságtan Kutatóközpont (HECON) munkatársai a közelmúltban végzett keresztmetszeti vizsgálat során.

Az előzetes eredményeket Dr. Hölgyesi Áron, a központ munkatársa mutatta be két poszter prezentáció formájában, a 2022. november 6-9. között, Bécsben megrendezett nemzetközi ISPOR Europe konferencián. A tanulmány összességében új adatokkal szolgál az ortopédiai implantátumok prevalenciáját tekintve, elősegíti a beültethető eszközökkel kapcsolatos betegtájékozottság és életvitelre gyakorolt hatások közötti összefüggés megértését, illetve lehetővé teszi a robotsebészet társadalmi elfogadottságának betegközpontú értékelését.

A vizsgálati modul első részében az ortopédiai implantátumok és csontrögzítésre szolgáló eszközök önbevallás alapján meghatározott gyakorisága összességében magasnak bizonyult, a résztvevők 9,4 százaléka élt együtt legalább egy ilyen implantátummal. A beültetett eszköz általános felhasználására és biztonságosságára vonatkozó ismeretek, illetve az orvosi segítséget igénylő problémák felismerésének képessége tekintetében a válaszadók átlagos tudás hasonlóan alakult, ugyanakkor az idősebb válaszadók körében magasabb tudásszint volt megfigyelhető, továbbá a tudás pozitív korrelációt mutatott a beültetett eszköz életre gyakorolt hatásával (r=0,262; p<0,01).

A vizsgálati modul második részében a robotsebészettel kapcsolatos lakossági preferenciák a fizetési hajlandóság módszerével kerültek meghatározásra. A válaszadóknak egy gondolatkísérlet keretében kellett választaniuk a kizárólag sebész által vagy speciális robotkar segítségével végzett csípőprotézis beültetés között, illetve meg kellett határozniuk, hogy mennyit lennének hajlandóak fizetni, hogy a választott eljárással operálják őket. A teljes mintában nagyobb arányban választották a robot segítségével végzett műtétet (54,4% vs. 45,6%). A két eljárásért felajánlott összeg nem tért el szignifikánsan a két csoport között, ugyanakkor az idősebb válaszadók és a magasabb jövedelemmel rendelkezők körében nagyobb fizetési hajlandóság volt megfigyelhető.

A digitális technológiák egészségügyben történő térnyerésével párhuzamosan a robottechnikai megoldások alkalmazása egyre elterjedtebbé vált a különböző műtéti beavatkozások, különösen az ortopédiai sebészet területén. Ezek az új eljárások jelentős mértékben javíthatják a pontosságot és precizitást, mely kiemelt fontosságú az ízületi protézisek beültetése során, hiszen az operáció során elkövetett technikai hibák jelentősen befolyásolják a postoperatív komplikációk gyakoriságát, ezen keresztül pedig a beavatkozás sikerességét.

A poszterekhez kapcsolódó, eredeti angol nyelvű absztraktok a következő linkeken érhetők el: