HECON: sikeres 2021-es év

Szakmai sikerekben eredményes évet zárt az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) égisze alatt működő Egészségügyi Közgazgazdaságtan Kutatóközpont (HECON). A központ munkatársai – Prof. Gulácsi László, DSc mb. tudományos rektorhelyettes; Prof. Péntek Márta egyetemi tanár és Dr. Zrubka Zsombor PhD, egyetemi docens, a kutatóközpont vezetője – rangos angol nyelvű folyóiratokban 14db., magyar nyelvű folyóiratokban 5db. tudományos cikket publikáltak, (illetve fogadtak el közlésre) társszerzőkkel, amelyek közül 6db. publikáció D1; 3db. publikáció Q1; 3db. publikáció Q2; 1db. publikáció Q3; 3db. publikáció Q4, és 3db. nem besorolt publikáció. Ezek a közlemények összesen 63,008 impakt faktort képviselnek. 

A HECON munkája során 12db. nemzetközi és hazai tudományos tanácsadó professzorral működött együtt. Két H2020-as és két Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott kiválósági programban láttak el koordinációs és kutatási feladatokat. A 2021-es év folyamán tizenhárom PhD hallgatóval dolgozott együtt, akik közül két hallgató védte meg értekezését.

Az orvostechnikai eszközök és a digitalizálódó egészségipar terén, az új EU-s Medical Device Regulation (MDR) követelményeit szem előtt tartva, a HECON munkatársai folytatták korábban megkezdett kutatásaikat (klinikai bizonyítékok értékelése), sikeresen pályáztak új kutatási projektre, nemzetközi publikációkat közöltek, konferenciákat szerveztek, és új graduális, illetve PhD tárgyakkal bővítették oktatási anyagaikat.